Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą zdobywcami I i II miejsc w IV Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „Świat wierszem opowiadany” pod hasłem „Wiosenna poezja”

Data: 13.05.2024 r., godz. 13.00    1341
.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu zorganizował konkurs recytatorski, którego celem było kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności recytatorskich, a także wspieranie działań twórczych oraz rozwijanie wiary we własne możliwości.

Do konkursu można było zgłosić po jednej osobie w trzech grupach wiekowych. Nasz Ośrodek wytypował następujących uczniów:

I – oddział przedszkolny – Sandra Bednarczyk

II – uczniowie klas 4-8 – Dawid Pawul

III – uczniowie szkoły ponadpodstawowej – Kacper Bąk

Wiersze należało prezentować indywidualnie. Nagranie przedstawiające prezentację utworu poetyckiego wraz ze zgłoszeniem przesłano drogą mailową. Prace konkursowe były przyjmowane         do dnia 13.04.2024 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 26.04.2024 r. Uzyskaliśmy podium w każdej grupie wiekowej :

 I miejsce – Sandra Bednarczyk z utworem ”Wiosna” Kamili Bednarek

II miejsce – Dawid Pawul „Sasanka” Stanisława Kraszewskiego

I miejsce – Kacper Bąk wyrecytował „Przedwiośnie” Joanny Guściora

Organizator konkursu uhonorował dzieci nagrodami rzeczowymi. Uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

                                                                                                                                              Organizatorzy:

Urszula Stolarek

Agnieszka Rzuczkowska

Anna Dzięcielska