Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Porozumienie o współpracy

1308
Mając na uwadze ustawowe zadania Rzecznika Finansowego oraz Powiatowych Rzeczników Konsumentów oraz dostrzegając możliwości ich efektywniejszej realizacji w wyniku podejmowania działań wspólnych, wymiany informacji oraz skoordynowaniu działań prowadzonych przez Strony w oparciu o przepisane prawem kompetencje, Rzecznik Finansowy oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Grójcu zawierają Porozumienie.
Mając na uwadze ustawowe zadania Rzecznika Finansowego oraz Powiatowych Rzeczników Konsumentów oraz dostrzegając możliwości ich efektywniejszej realizacji w wyniku podejmowania działań wspólnych, wymiany informacji oraz skoordynowaniu działań prowadzonych przez Strony w oparciu o przepisane prawem kompetencje, Rzecznik Finansowy oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Grójcu zawierają Porozumienie.

www.rf.gov.pl