Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Sadownictwo w Powiecie

18247
historia sadownictwa w na terenach Powiatu Grójeckiego
 
Początek rozwoju sadownictwa w okolicach Grójca przypada na okres panowania Królowej Bony, która w 1545 roku otrzymała duże połacie ziemi na tym terenie. Dzięki jej staraniom w ówczesnym czasie w powiecie grójeckim było kilkakrotnie więcej sadów dworskich niż w powiatach ościennych. W XIX w. duże zasługi w propagowaniu produkcji jabłek grójeckich odegrali duchowni, którzy zajmowali się uprawą jabłoni oraz uczyli innych jak wyprodukować owoce. W 1918 roku powstała na tym terenie pierwsza w Polsce przechowalnia owoców. Umożliwiło to sprzedaż jabłek w miesiącach zimowych, kiedy brakowało na rynku owoców wysokiej jakości. Bardzo dynamiczny rozwój sadownictwa grójeckiego nastąpił po II drugiej wojnie światowej, czego dowodem jest powstanie Zakładu Doświadczalnego Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Zakład ten stał się wzorcowym gospodarstwem, na przykładzie którego lokalni sadownicy uczyli się nowoczesnych metod uprawy drzew owocowych. Dzięki temu w miarę upływu czasu wydajność sadów grójeckich systematycznie rosła.

Chłopi trudniący się sadownictwem stworzyli podstawy rodzinnej zamożności. Podstawy, na których sadowniczą potęgę budowali i budują ich następcy. Wielowiekowa tradycja i dobre przygotowanie zawodowe sadowników sprawiają, że region Grójecki należy zaliczyć do przodujących w Polsce w zakresie organizacji produkcji i technologii, jak również jakości produkowanych owoców.

Według danych GUS powierzchnia upraw sadowniczych w regionie grójeckim wynosi około 38 158 ha. Produkcją sadowniczą zajmują się w większości kilkuhektarowe gospodarstwa rolne, w części wyposażone w specjalistyczne środki produkcji (transport, przechowalnie, urządzenia nawadniające, nowoczesne maszyny). W produkcji owoców dominują jabłka stanowiące 45% krajowych zbiorów.

5 października 2011 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 981/2011 z dnia 30 września 2011 roku, rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę jabłka grójeckie (ChOG).

(źródło: www.minrol.gov.pl)