Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Przypomnienie o zbliżającym się terminie składania sprawozdań w systemie BDO oraz wnoszenia opłat produktowych i opłat za korzystanie ze środowiska.

Data: 07.03.2022 r., godz. 12.40    998

Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o
gospodarowaniu odpadami
za 2021 rok składane są wyłącznie w wersji
elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o
produktach i  opakowaniach oraz o
gospodarce odpadami (BDO), w terminie do 15 marca 2022 r., do marszałka
województwa mazowieckiego właściwego ze względu na siedzibę firmy.


Wyjątek: Sprawozdania w zakresie opłaty recyklingowej
składane są zgodnie z miejscem poboru opłaty, czyli lokalizacji sklepu.


Kalkulatory opłatowe i do pomocy de minimis za rok 2021 oraz
numery kont dostępne są na stronie: https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/e-uslugi/karty-uslug/6-oplaty-srodowiskowe/


Logowanie do bazy BDO: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/


Wykazy informacji o zakresie
korzystania ze środowiska i wysokości należnych opłat
za rok 2021
należy
złożyć w terminie do 31 marca 2022 r.


Link do programu EKOPŁATNIK do sporządzania wykazów i
naliczania opłat za korzystanie ze środowiska: https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/e-uslugi/karty-uslug/6-oplaty-srodowiskowe/605-oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska-z-tytulu--wprowadzania-gazow-lub-pylow-do-powietrza--poboru-wod--wprowadzania-sciekow-do-wod-lub-do-ziemi--skladowania-odpadow.html


Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 r. poz. 779 z
późn. zm.)


Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)