Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Projekt pilotażowy Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu pn. Aktywni rodzice- szczęśliwe dzieci”

Data: 28.02.2022 r., godz. 09.00    962

Projekt pilotażowy Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu pn. Aktywni rodzice- szczęśliwe dzieci” został rekomendowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej do realizacji w ramach projektów pilotażowych pn. „Stabilna praca- silna rodzina”.Konkurs pn. „Stabilna praca – silna rodzina" adresowany był do jednostek
publicznych służb zatrudnienia, które chcą testować i wdrażać innowacyjne
metody pomocy osobom bezrobotnym i poszukającym pracy lub pracodawcom.
 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wybrało do realizacji 73
najlepszych z 123 zgłoszonych przez jednostki z całego kraju projektów
pilotażowych.
Celem projektu grójeckiego urzędu pracy pn. „Aktywni rodzice-szczęśliwe
dzieci" jest poprawa sytuacji osób wychowujących dziecko do 3 roku życia
jak również opracowanie wzorcowego schematu pracy powiatowego urzędu pracy z
osobami powracającymi na rynek pracy, które wychowują co najmniej jedno dziecko
do 3 roku życia.  


Projekt skierowany jest do: • osób bezrobotnych lub poszukujących pracy
  wychowujących co najmniej jedno dziecko do 3 roku  życia

 • pracodawców i przedsiębiorców


w projekcie realizowane będą następujące formy wsparcia: • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

 • 6 miesięczne staże w wymiarze 80 godzin pracy w
  miesiącu

 • jednorazowy dodatek reprezentacyjny na
  przygotowanie do pracy
  w wysokości 600 zł dla bezrobotnego lub
  poszukującego pracy biorącego udział w projekcie

 • dofinansowanie do opieki nad dzieckiem
  (opiekun/ka, żłobek)
  do 9 m-cy

 • ryczałt za przejazdy w przypadku odbywania stażu w
  innej miejscowości niż miejsce zamieszkania rodzica/opiekuna dziecka do 3
  roku życia w wysokości 100 zł miesięcznie (do 6 miesięcy)

 • jednorazowa premia dla pracodawcy lub
  przedsiębiorcy
  w
  wysokości 4000 zł po utrzymaniu zatrudnienia po zakończonym stażu przez 3
  miesiące w ramach umowy o pracę w wymiarze min. ½ etatu.


Więcej informacji pod numerem telefonu: (48) 6648061,
(48) 6648062