Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Data: 21.04.2021 r., godz. 14.50    1995
OGŁOSZENIE 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 1990 ze zm./ Starosta Grójecki reprezentujący Skarb Państwa podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do oddania w dzierżawę część działki o numerze ewidencyjnym 1839/28 położonej w Warce przy
ul. Kazimierza Pułaskiego – grunt pod garażem – o powierzchni 40 m2.
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.
Dziaka o numerze ewidencyjnym gruntu 1839/28, położona w Warce przy
ul. Kazimierza Pułaskiego. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa.
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Grójcu jest prowadzona księga wieczysta RA1G/00074978/9.
2. Powierzchnia nieruchomości.
Działka o powierzchni 0,0981 ha.
3. Opis nieruchomości.
Nieruchomość położona w Warce przy ul. Kazimierza Pułaskiego.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów działka stanowi tereny zabudowy mieszkalnej B.
5. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy.
5,00 zł/m2 miesiąc plus podatek Vat.
6. Terminy wnoszenia opłat.
Czynsz płatny jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
7. Termin.
Umowa zostanie zawarta na czas określony - 5 lat.
8. Umowa zostanie zawarta z dotychczasowymi dzierżawcami.