Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Wsparcie dla powiatowych inwestycji drogowych od Samorządu Województwa Mazowieckiego

Data: 30.08.2019 r., godz. 12.00    2001
Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak podpisał umowę na dotację dróg powiatowych z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego oraz porozumienie z firmą RajPol Sp. z o.o. na wsparcie przebudowy Drogi Trzylatków-Kozietuły.

Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz kolejny wspiera w inwestycjach drogowych powiat grójecki. Dzięki dotacji zostaną przebudowane  dwie drogi powiatowe – nr 1614W Trzylatków–Kozietuły oraz nr 1604W Szczęsna–Rożce. Projekty otrzymały dofinansowanie w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 
28 sierpnia umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz starosta powiatu  grójeckiego Krzysztof Ambroziak. 
W spotkaniu wzięli udział również m .in.  radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak oraz Poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewski

 
Pilotażowy „Instrument zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” to wsparcie finansowe dla gmin i powiatów na realizację zadań wieloletnich, na drogi powiatowe i gminne, na edukację oraz kulturę
Droga powiatowa nr 1614W Trzylatków-Kozietuły
Pierwsza inwestycja dotyczy przebudowy ponad 3,5 kilometra drogi powiatowej nr 1614W Trzylatków-Kozietuły. Droga ma znaczenie ponadlokalne. Łączy się z drogami wojewódzkimi, umożliwia mieszkańcom podróżowanie pomiędzy województwami mazowieckim, łódzkim i świętokrzyskim. Zapewnia także połączenie między gminami Belsk Duży, Błędów i Mogielnica. Jej przebudowa pozytywnie wpłynie na realizację transportu płodów rolnych produkowanych na terenie grójecczyzny, gdyż w jej  sąsiedztwie znajduje się wiele lokalnych firm usługowych i produkcyjnych. Przyczyni się również do poprawy komfortu jazdy oraz dostępu do zlokalizowanych w tym obrębie instytucji użyteczności publicznej. 
 Zarząd Powiatu  podpisał już umowę z wykonawcą. Projekt będzie wspófinansowany razem z gminą Błędów i gminą Mogielnica oraz grupą producentów owoców RAJPOL Sp. z o.o.
 
Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1614W Trzylatków-Kozietuły, na odcinku od km 6+153,90 do km 9+206,00 oraz od km 9+241,00 do km 9+792,90
Koszt inwestycji: ponad 4,3 mln zł
Wnioskowana kwota dotacji: ponad 2,28 mln zł
Planowany okres realizacji: 2019 r.
 
 
Drugą ważną inwestycją, która była przedmiotem spotkania Marszałka województwa  z Zarządem Powiatu jest przebudowa drogi powiatowej nr 1604W Szczęsna-Rożce,  obejmie ona odcinek o długości 2350 mb. Jest to droga o znaczeniu ponadlokalnym. Droga łączy ze sobą gminy Grójec, Belsk Duży i Pniewy. Inwestycja poprawi się także dostęp mieszkańców i przedsiębiorców do  zlokalizowanych w tym obrębie urzędów, szkół, placówek służby zdrowia, a także centrów usługowych i handlowych.
 
W tym wypadku również umowa z wykonawcą  została już podpisana .
 
Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1604W Szczęsna-Rożce na odcinku przez wieś Bikówek o długości 2350 mb.
Koszt inwestycji: ponad 2,6 mln zł
Wnioskowana kwota dotacji: ponad 1,57 mln zł
Planowany okres realizacji: 2019 r.