Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

OŚWIADCZENIE STAROSTY POWIATU GRÓJECKIEGO

Data: 05.04.2019 r., godz. 14.02    1932
W związku z błędnymi informacjami na temat zwolnień pracowników z SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą, jakie zaczęły się pojawiać wśród lokalnej społeczności, Pan Starosta Krzysztof Ambroziak oświadcza, że nieprawdziwa jest informacja o zwolnieniach personelu przez Zarząd Powiatu Grójeckiego.
OŚWIADCZENIE STAROSTY POWIATU GRÓJECKIEGO


W związku z błędnymi informacjami na temat zwolnień pracowników z SPZOZ       w Nowym Mieście nad Pilicą, jakie zaczęły się pojawiać wśród lokalnej społeczności, Pan Starosta Krzysztof Ambroziak oświadcza, że nieprawdziwa jest informacja o zwolnieniach personelu przez Zarząd Powiatu Grójeckiego. Zarówno dyrektor jak i niektórzy pracownicy odchodzą ze szpitala na własną prośbę, nie podając przyczyny.

Dyrektor Szpitala Pani Joanna Czerwińska, złożyła wypowiedzenie z pracy w dniu 27 grudnia 2018 r. i mimo propozycji p. Starosty aby pozostała na stanowisku i dalej kierowała szpitalem, nie wyraziła chęci współpracy. W związku z powyższym, zgodnie z Kodeksem Pracy, po zakończeniu 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z dniem 1 kwietnia 2019 r. przestała pełnić obowiązki dyrektora Szpitala, pozostawiając placówkę w trudnej sytuacji.

Zarząd Starostwa Powiatowego podejmuje szereg działań w celu rozwiązania zaistniałego problemu.

Obecnie szpitalem kieruje Pani Beata Kozieł Z-ca Dyr. ds. Medycznych SPZOZ.

Konkurs na stanowisko dyrektora SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą zostanie ogłoszony, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w możliwe najkrótszym terminie.


Starosta Powiatu Grójeckiego
                                                                                                                                                                                               Krzysztof Ambroziak