Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

II edycja konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”

Data: 20.07.2021 r., godz. 13.11    1138
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo” organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Lejtmotywem tegorocznej edycji konkursu jest architektura modernizmu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 września br.


II edycja konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”


W tym roku odkrywany na Mazowszu modernizm
Konkurs fotograficzny „Odkrywamy nasze dziedzictwo” – organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – ma na celu zwrócenie uwagi na piękno, bogactwo i różnorodność architektury Mazowsza.
Intencją tegorocznej edycji pt. „W poszukiwaniu modernizmu” jest odkrycie lub zgłębienie przez uczestników konkursu wartości architektury modernistycznej znajdującej się na terenie województwa mazowieckiego. Architektura nowoczesna narodziła się na początku XX w. jako odpowiedź na przeludnione miasta przemysłowe, w których przeważała zabudowa z brakiem dostępu do światła, zieleni i odpowiednich warunków sanitarnych. Był to także czas poszukiwań w architekturze nowych form wyrazu zgodnych z zmieniającym się światem. Od lat 20. polscy architekci, będący pod ogromnym wpływem Le Corbusiera i Waltera Gropiusa, tworzyli wizerunek nowo powołanego państwa. W budownictwie coraz częściej zaczęły dominować formy proste, nieraz bez jakiejkolwiek dekoracji, eksponujące nowe możliwości techniczne. W stylu architektury modernistycznej w dużych i mniejszych miastach powstawały budynki użyteczności publicznej, luksusowe kamienice i wille, a także osiedla dla urzędników i robotników. Po 1945 r. w Polsce dotkniętej kataklizmem II wojny światowej, architektura nowoczesna znowu odegrała ogromne znaczenie. Zgodnie z zapisami tzw. Karty Ateńskiej prowadzono odbudowę zrujnowanych miast, do których masowo migrowali mieszkańcy wsi. W stylu dojrzałego modernizmu budowano liczne siedziby urzędów, ośrodków kultury, szkół, dworców, hal, domów towarowych i osiedli mieszkaniowych. W te wakacje zachęcamy do poszukiwania modernizmu w mazowieckich miastach i miasteczkach oraz docenienia jego wartości i znaczenia dla naszego krajobrazu kulturowego.

Warunki udziału w konkursie
Zdjęcie wykonane w 2021 r. i nawiązujące do tegorocznego tematu konkursu „W poszukiwaniu modernizmu” oraz skan podpisanego formularza zgłoszeniowego należy przesłać drogą mailową na adres: dziedzictwo@mazovia.pl do 12 września br.
Z udziału w Konkursie wyłącza się:
• osoby zajmujące się profesjonalnie/zawodowo fotografią, przez co rozumie się osoby posiadające wykształcenie związane z dziedziną fotografii lub zarabiające na fotografii,
• laureatów oraz wyróżnionych w I edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”,
• pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W przypadku osób poniżej 18 roku życia formularz zgłoszeniowy wypełniają rodzice lub opiekuni prawni.
Szczegółowe warunki udziału w konkursie określa regulamin II edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”.

Przebieg konkursu
Spośród nadesłanych prac, Jury Konkursu – które w drodze zarządzenia określi Marszałek Województwa Mazowieckiego – wybierze i oceni maksymalnie 8 fotografii, biorąc pod uwagę zgodność z tematem przewodnim konkursu, kreatywność i jakość zdjęć.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:
• I nagroda - w wysokości 2 000,00 zł;
• II nagroda - w wysokości 1 500,00 zł;
• III nagroda - w wysokości 1 000,00 zł;
• maksymalnie 5 wyróżnień – po 500 zł każde.

Dodatkowe informacje
Formularze i regulamin są dostępne na stronie https://bip.mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/kultura-i-turystyka/dziedzictwo/odkrywamy-nasze-dziedzictwo/ii-edycja-konkursu-fotograficznego-odkrywamy-nasze-dziedzictwo.html
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. (22) 59 79 161 lub wysyłając pytania na adres e-mail: dziedzictwo@mazovia.pl.
Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu na Facebooku https://facebook.com/events/s/w-poszukiwaniu-modernizmu-ii-e/1641461179395136/. Będą tam publikowane ciekawostki z zakresu architektury modernistycznej.
Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz patronatem artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Na zgłoszenia czekamy do 12 września br.