Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Stanowisko Rady Powiatu Grójeckiego w sprawie całodobowych dyżurów aptek.

Data: 09.07.2021 r., godz. 14.00    953
W związku ze skargami na brak całodobowych dyżurów aptek, Rada Powiatu wydała w tej sprawie stanowisko.

Stanowisko Rady Powiatu Grójeckiego w sprawie całodobowych dyżurów aptek.

Rada powiatu zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ma obowiązek określenia w drodze uchwały rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych. Przepis ten zobowiązuje radę powiatu do ustalenia harmonogramu całodobowych dyżurów aptek na dany rok kalendarzowy (Uchwała Nr XXXI/204/2020 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 15 grudnia 2020 r.)

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne apteki są placówkami ochrony zdrowia publicznego, w których są świadczone usługi farmaceutyczne.
W sytuacjach nie do przewidzenia istotne znaczenie ma możliwość uzyskania szybkiej porady farmaceuty, który dysponuje fachową i praktyczną wiedzą. Dlatego też został ustalony taki rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych, który stwarza możliwość jak najlepszego i najszybszego skorzystania z niezbędnej pomocy wówczas, gdy nie obowiązuje powszedni czas pracy aptek.

W obecnym stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 dostęp do podmiotów leczniczych został znacznie ograniczony, co stanowi niepodważalny dowód potrzeby pełnienia całodobowych dyżurów przez apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego.

W związku ze skargami na brak całodobowych dyżurów aptek, chcemy poinformować, że władze Powiatu Grójeckiego nie dysponują instrumentami prawnymi pozwalającymi:
1. wymusić pełnienie dyżurów całodobowych przez apteki wytypowane do harmonogramu dyżurowania,
2. uzupełnić braki kadrowe w aptekach, ani finansować działalność aptek,
3. finansować aptekom realizację obowiązku zapewnienia dostępu do świadczeń
w porze nocnej, oraz niedziele i święta (Koszty z tym związane stanowią koszt określonej działalności gospodarczej, są wkalkulowane w ryzyko jej prowadzenia. Koszty te są rekompensowane poprzez dopłatę za ekspedycję leku w porze nocnej, o której mowa w art. 94 ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne).

W celu zweryfikowania informacji dotyczących braku pełnienia dyżurów przez grójeckie apteki wytypowane do harmonogramu, zostało wystosowane pismo w sprawie potwierdzenia czy dana apteka pełni całodobowe dyżury.
Tylko dwie apteki potwierdziły pełnienie całodobowych dyżurów w wyznaczone dni:
1. Apteka, Aleja Niepodległości 19
2. Apteka, ul. Józefa Piłsudskiego 4

Apteka mieszcząca się przy ul. Jana Pawła II 46 potwierdziła pełnienie dyżurów do godziny 24:00.
Poniższa lista przedstawia apteki, które potwierdziły pełnienie dyżurów do godziny 22:00:
1. Apteka, Osiedle Polna
2. Apteka, ul. Bankowa 1
3. Apteka, ul. Mogielnicka 1
4. Apteka, ul. Józefa Piłsudskiego 33
5. Apteka, Aleja Niepodległości 1

Apteki, które nie udzieliły odpowiedzi:
1. Apteka, ul. Armii Krajowej 7
2. Apteka, ul. Armii Krajowej 50 B
3. Apteka, ul. Jana Pawła II 26
4. Apteka, ul. Mogielnicka 28 C
5. Apteka, ul. Olimpijska 8

Informujemy, że organem właściwym do rozpatrywania skarg w zakresie działalności aptek z terenu powiatu grójeckiego jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny Delegatura–Placówka Zamiejscowa w Radomiu, ul. Żeromskiego 53 pok. 353, 26-600 Radom, tel./fax: 48 363 89 50, e-mail: radom@wif.waw.pl