Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

ODSŁONIĘCIE POMNIKA PROFESORA EBRHARDA MAKOSZA W BELSKU DUŻYM

Data: 25.05.2021 r., godz. 12.00    288
W niedzielę 23 maja w Belsku Dużym odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika Profesora Eberharda Makosza jednego z najwybitniejszych polskich ekspertów w dziedzinie nowoczesnego polskiego sadownictwa.
W niedzielę 23 maja w Belsku Dużym odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika Profesora Eberharda Makosza jednego z najwybitniejszych polskich ekspertów w dziedzinie nowoczesnego polskiego sadownictwa.
Odsłonięcie pomnika połączone było z otwarciem zrewitalizowanego placu przy Urzędzie Gminy w Belsku Dużym. 
W uroczystościach wzięli udział m.in. Poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, radny sejmiku województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak, Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak, Przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego Janusz Karbowiak wraz z radnymi powiatowymi, Wójt Gminy Belsk Duży Władysław Piątkowski wraz z radnymi gminy, Członkowie Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych, Rodzina Śp. Prof. Eberharda Makosza, a także członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego i lokalnych grup producentów owoców.

Pan prof. Eberhard Makosz od dziesięcioleci wyznaczał trendy w rozwoju polskiego sadownictwa. był absolwentem Wydziału Ogrodnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1965). W 1970 r. uzyskał stopień doktora, habilitował się w zakresie ekonomiki ogrodnictwa w 1983 r. W 1997 r. otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa. W latach 1956-1983 pracował w Sadowniczym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Brzeznej, później do 1988 r. był wiceprezesem Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Ogrodniczych w Nowym Sączu. Jako nauczyciel akademicki związany był z Akademią Rolniczą w Lublinie, gdzie organizował Katedrę Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego oraz kierował Katedrą Ekonomiki Ogrodnictwa. Pracował również w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Ogrodnictwa w Warszawie. 
W pracy naukowej specjalizował się w zagadnieniach z zakresu ekonomiki ogrodnictwa, sadownictwa i szkółkarstwa. Był członkiem m.in. Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych, a także honorowym członkiem Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich Polskiej Akademii Nauk. Publikował prace naukowe poświęcone nowoczesnym technologiom w polskim sadownictwie, współpracował z prasą ogrodniczą. 
W uznaniu wybitnych zasług w pracy naukowo-badawczej na rzecz rozwoju polskiego sadownictwa oraz dydaktycznej, prof. Makosz został odznaczony: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.